Mystique vill gärna supporta svenskt trolleri.

Om du är (eller varit) gästartist hos oss, så nämner vi gärna dina föreställningar, i program, på hemsida, på sociala media och t.o.m. i själva föreställningen vid applådtacket. Speciellt om du har en premiär på gång.

Om du inte är/varit gästartist, så är det lite mer begränsat. Du kan få lägga flygblad i vår foaje, under förutsättning att:

  • Någon av oss, eller våra nära bekanta, har sett dig uppträda.
  • Du har en rimligt hög ambitionsnivå med din föreställning.
  • Att dina flygblad har max A5-storlek (men helst A6).
  • Att texten på dina flygblad inte har ett rangordnande språk, såvida det inte rör sig om en specifik merit + årtal. Exempel: “Sveriges bästa…” funkar inte. “Årets Eventtalare 1986” funkar.
  • Att minst en person i Mystique har sett och godkänt ditt flygblad.
  • Att flygbladen inte delas ut, utan placeras på ett enda ställe i foajen. Att ta ett flygblad måste vara ett frivilligt eget beslut för våra besökare.
  • Att du själv är med i publiken vid den aktuella föreställningen.

För mer info, kontakta oss på: info@mystique.nu