Allmänna Köpvillkor

 • Köpt biljett återlöses ej.
 • I mån av utrymme säljs eventuellt biljetter på plats, till ett något högre pris. Biljett- och platsstatus meddelas via Twitter. Köp i förväg rekommenderas dock.
 • Om något oförutsett händer gör vi vårt bästa för att kontakta dig, men du själv har huvudsakliga ansvaret för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Vid inställd föreställning ska biljetten återlösas inom 30 dagar.
 • Samtliga biljetter kontrolleras av personal i samband med insläpp.
 • Klockslaget på din biljett avser tid för föreställningens början. Då ska du ha intagit din plats. Efter föreställningens början kan insläpp inte garanteras.

Immateriella rättigheter

 • Allt material som involverar föreställningarna ägs av Mystique och Stockholm Magic och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom föreställningarna (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Mystique eller en tredjepart.
 • Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Mystique.
 • De texter, skämt och skådenummer som framförs av artisterna under Mystiques föreställningar ägs av respektive artist, är skyddat av upphovsrätten och får ej kopieras utan artistens formella godkännande.

Länkning

 • Mystiques hemsida innehåller även länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av respektive tredjepart. Mystique ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Integritet

 • Registrering av dina personuppgifter: Vi använder endast de personuppgifter om dig som du har registrerat hos oss. Vi samlar aldrig personuppgifter om du inte själv har gett oss den informationen.
 • Personuppgifter används främst för att slutföra ett köp eller en betjäning för vilken uppgifterna samlas in i samband med.
 • Säkerhet: Vi hanterar de uppgifter du har uppgivit om dig själv. Från det ögonblick som vi fått informationen, kan du vara säker på att vi behandlar dem med sekretess och säkerhet som krävs enligt lagen. Vi försöker givetvis att skydda information på det bästa möjliga sätt, men total säkerhet kan inte garanteras. Din personinformation får du ange på egen risk.
 • Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten datafil som lagras på din egen dator, för att känna igen dig vid efterföljande besök. Dessa cookies innehåller inget virus. Cookies raderar sig själv efter ett visst antal veckor, men förnyas om du besöker oss på nytt. Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: www.minacookies.se
 • Upplysning om registrerade personuppgifter och borttagning av personuppgifter: Enligt lagen om integritetsskydd har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig. Du kan när som helst avböja till att information om dig bli föremål för behandling. Om du vill veta vilka personuppgifter som rör dig, eller vill du att vi ska ta bort den registrerade personlig information om dig, kan du tala om detta genom att kontakta oss på info@mystique.nu.
 • Användare under 13 år: Vi vänder oss inte till unga personer. Åldersgränsen för Mystiques föreställningar är 15 år. Men om du är under 13 år, är det ett krav att en förälder eller vårdnadshavare anger sin e-post för att bekräfta din registrering. Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 13 år, som har sparat personuppgifter, har du rätt att granska och få personuppgifter raderade och vägra att tillåta att ytterligare registrering utförts eller personuppgifter används. För att göra detta, vänligen kontakta oss genom att skriva till info@mystique.nu
 • Betalning: När du fyller i dina kortuppgifter, sänds det direkt till Paypal, Payson eller din internetbank. Vi sparar inte din kortinformation. Den information som utbyts är krypterad, och ingen annan än du och Paypal kan se dem. På vår hemsida åtar vi alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares information mot missbruk av personuppgifter och kortinformation.

Klagomål

 • Om du inte är nöjd med en föreställning eller tjänst köpt hos oss, är du välkommen att vända dig till oss på emailadress info@mystique.nu
 • Du kan klaga hos Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se.
 • Du har möjlighet att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 • EU-kommissionens online klagomålsportal kan också användas för att sända ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål kan göras här: ec.europa.eu/odr. Vid klagomål skall du ange vår emailadress info@mystique.nu

Tillämplig lag

 • Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.