Cookies

Många av Mystiques kreationer är baserade på grundläggande behov, mänskliga reaktioner, och kontrasterna däremellan. Att ha och inte ha. Popularitet och utanförskap. Högmod och fall. Här illustrerat av John-Henry Larsson, Tom Stone och en handfull kakor, i ett videoklipp från Magic Castle, Hollywood, 2018.

Top